Documentatie website

Factory Guide

Volgorde van chapters, sections en topics aanpassen

 1. In de admin bij Factory Guide -> Chapters, Sections, Topics vind je alle chapters, sections en topics. Je kunt hier echter niet de volgorde aanpassen. Dit vind je bij Factory Guide -> Taxonomy Order. Door te klikken en slepen kun je hier de juiste volgorde aangeven.

Thumbnailafbeelding in de intro van een section of topic

 1. Zoek de section of topic in de admin
 2. Vóór de titel van de section of topic vind je een thumbnail-icoon. Klik deze aan
 3. Een popup wordt geopend. Kies een bestaande afbeelding op upload een nieuwe
 4. Bij het kiezen van een afbeelding, klapt een formulier uit. Vind in dit formulier de knop Associate this image with… en klik hierop
 5. Je section of topic heeft nu een thumbnnailafbeelding die in de intro wordt getoond

Thumbnailafbeelding in een element

 1. Zoek het element in de admin of maak een nieuwe
 2. In de rechterbalk van het beheerscherm vind je onderaan een optie Set featured image. Klik hierop
 3. Kies of upload de afbeelding die je als thumbnail wil openen
 4. Klik op de blauwe knop Set featured image.
 5. Sla het element op
 6. Je element heeft nu een thumbnailafbeelding die als vierkantje links van de tekst wordt getoond

Welke soorten elementen zijn er?

Er zijn twee hoofdtypen elementen:

 1. de vinkvragen, waar de factory na het lezen van de tekst kan aanvinken dat hij de informatie begrepen, gelezen of gedownload heeft
 2. de klikvragen, waar geen vinkje onderaan verschijnt, maar 1 of meerdere knoppen. Deze klikvragen kunnen bestaan uit meerdere slides, waar de factory doorheen moet klikken. Door de mogelijkheid om meer dan 1 knop onder een slide toe te voegen, kan deze functie ook ingezet worden om een multiple choice-vraag te maken

Een klikvraag-element met meerdere slides en/of meerdere antwoorden (multiple choice) maken

 1. Zoek het element in de admin of maak een nieuwe
 2. Onderaan het bewerkscherm vind je het onderdeel element slides / multiple choice met daarin de blauwe knop Add slide. Klik hierop
 3. Aan de slide kun je een achtergrondafbeelding, een tekst en 1 of meerdere antwoorden/knoppen toevoegen. Om meer dan 1 antwoord/knop toe te voegen klik je op de blauwe knop Add answer
 4. Om nog een slide toe te voegen, kun je opnieuw op Add slide klikken

LINK

1. Link (geen website) toevoegen: toevoegen aan media, op woord gaan staan en add media. Dan op linkknop drukken en dan kun je als nieuwe pagina/ knop. Verander je iets aan de tekst en de link gaat voor een deel weg? Ga dan op het woord staan, typ het goed en haal weg wat daarvoor staat.

Known issues

 • Factory Guide werkt niet op mobiel en schermen kleiner dan 1024px breedte. iPad liggend werkt dus wel (=1024px).
 • Het grijs worden van een afbeelding bij een voltooid element werkt alleen in moderne browsers en helaas niet in Internet Explorer. (css: filter: grayscale(100%);)
 • Naast Factories kunnen ook Admins en Brands een Factory Guide aanmaken